Blogg

5 raske tips: MediYoga gravid

"For meg er MediYoga gravid «Hjerte til hjerte». Tenk på at det første det ufødte barnet hører er den gravides hjerteslag. Mors hjerteslag. Mor er barnets mirakel. Barnets liv er mors mirakel. HJERTE TIL HJERTE." Cecilia Lindgaard, ansvarlig MediYoga gravid.

Les Mer

Fremgang for MediYoga i California, USA

Helen Miller Lynchs arbeid med å implementere MediYoga i amerikansk helsevesen fortsetter fremgangsrikt. Fra januar til mars i år ble det gjennomført en pilotstudie i Kernvalley med 100 personer, som viste en reduksjon i angst og depresjon hos deltagerne.

Les Mer

MediYoga i Vann

Ideen til med MediyYoga-i-vann fikk Marianne Feydt da hun gjorde MediYoga i samarbeid med Fibromyalgi- og Revmatikerforeningen som ofte trener i varmtvannsbasseng. Ved ett tilfelle ble det snakk om det gikk an å gjøre MediYoga i vann.

Les Mer

5 raske for bedre konsentrasjon og fokus

Konsentrasjon og fokus holder på å bli en mangelvare siden vi får det stadig vanskeligere med å holde tankene unna i lengre perioder. Med et bra fokus blir du mer klartenkt, bevisst og rolig. Det er lettere å være besluttsom, tilstedeværende og åpen.

Les Mer

MediYoga hjelper pasienter med angstproblematikk

Psykiatrisk sykepleier og MediYogaterapeut Hege Storhaug jobber i DPS Vestfold,Psykiatrisk allmennpoliklinikk, Sandefjord, og har de siste 4 år kartlagt effekter av MediYoga for pasienter gjennom evalueringsskjemaer før og etter.

Les Mer

5 raske tips for å bli mer avspent

Du kan ikke stresse når kroppen og sinnet er dypt avspent. Det autonome nervesystemet deles inn i parasympatikus som står for hvile og sympatikus som står for aktivitet. Avspenningsresponsen slår på bremsen og øker aktiviteten i det parasympatiske nervesystemet, mens i motsatt fall blir det sympatiske nervesystemet og gassen aktivert ved et stresspåslag. Bremsen gjør bl.a. at musklene spennes av og hjernens aktivitet roes ned.

Les Mer

Hjerte- og lungepasienter får hjelp av MediYoga.

Våren 2013 startet Ellen med å prøve ut MediYoga på Glittreklinikken. En gruppe pasienter fikk tilbud om å delta på 1 yogatime i uka. På den første gruppen ønsket 13 av 14 pasienter å delta. På spørsmål om hvor nyttig de opplevde tilbudet på en skala fra 1-10, var snittet på 8.

Les Mer

5 raske tips for å puste dypere og roligere.

Pusten er grunnleggende og livsviktig, den er selve livsenergien. Måten vi puster på påvirker oss både fysisk, psykisk og energimessig. Samtidig blir pustemønsteret vårt påvirket av det som er rundt oss og av det som er i oss.

Les Mer

Last inn flere innlegg
Lost Connection