MediYoga hjelper pasienter med angstproblematikk

Psykiatrisk sykepleier og MediYogaterapeut Hege Storhaug jobber i DPS Vestfold,Psykiatrisk allmennpoliklinikk, Sandefjord, og har de siste 4 år kartlagt effekter av MediYoga for pasienter gjennom evalueringsskjemaer før og etter.

Resultatet fra ca 60 respondenter viser markante forbedringer, spesielt innenfor områdene pust, svimmelhet og depresjon. Hun understreker at evalueringen ikke er evidensbasert, men likevel gir interessante indikasjoner. 

Hege jobber i Angst-team, mye ift spesifikk angstproblematikk(panikklidelse, ocd-lidelse, sosial fobi, generalisert angst). Ofte samtidig med depresjon og andre komorbide tilstander, (flere diagnoser). 

Bakgrunn med kampsport og selv erfart viktigheten av bevisst pust og mental disiplin har utviklet en fascinasjon for yoga.

2014 fikk Hege mulighet gjennom sin arbeidsgiver til å melde seg på MediYoga-instruktør kurs. Bakgrunnen var at Vestfold Psykiatrisk Allmennklinikk var åpen for å bringe noe nytt inn i Spesialisthelsetjenesten på DPS-nivå, Distriktspsykiatrisk senter. Et tilbud som representerte et supplement til annen tradisjonell behandling. 

Gjennom kurset og gradvis erfaring med pasientgrupper, opplevde hun hvordan MediYoga påvirket både hun selv og pasientene positivt på flere plan. Noe som inspirerte til å ønske å forstå og lære mer på et dypere nivå. Derfor gjennomførte Hege MediYoga-terapeut og -lærerutdanning i 2017.  

Hege har 1 time til disposisjon 1 gang i uken over 12 ganger.  Tilbudet gjelder alle pasienter innen rus og psykisk helse. Det kan eks gjelde pasienter med traumeprobl., affektive lidelser, psykoseprobl., angst-lidelser, personlighetsprobl., og søvnprobl. Det er alltid en informasjonsdag for pasientene i forkant av kurset slik at Hege kan gi forståelse og innsikt i hva MediYoga er og hvordan det skiller seg fra mye annen type yoga og hun forteller om MediYoga i et terapeutisk og yogisk perspektiv. Pasientene får tid og mulighet for å finne ut av sin motivasjon om de tror MediYoga kan hjelpe dem. 

Før og etter kurset brukes evalueringsskjemaer med variabler som gir en indikasjon på pasientenes opplevelse av nytte, evt endringer i symptomtrykk underveis. I hovedsak benyttes Startpakke 1,2 og 3 da de oppleves grunnleggende og er forsket på og med stor vekt på pust, avspenning og selvaksept. 

Tilbakemeldinger Hege fått etter kurset: «Det har hjulpet meg å klare dyp pust og dermed fått kontakt med uforløste minner. Som igjen har skapt en reaksjon(gråt/sorg). Etter disse opplevelsene føler jeg at jeg har større plass innvendig, og godtar meg selv mer.» Og »Jeg har blitt flinkere til å fokusere på pusten i stressede situasjoner, noe som har ført til mindre anspenthet og større ro»

”Det jeg liker godt med MediYoga er hvordan det lar seg innlemme og integrere både i mitt daglige arbeid og privat. Det føles nyttig og meningsfullt å kunne formidle det yogiske perspektivet sammen med en vestlig forståelsesramme, noe som gjør forståelsen og respekten for yoga mer tilgjengelig. ” sier Hege.

”Personlig opplever jeg at MediYoga tilfører meg større ro og balanse i livet, gjør meg mindre reaktiv, og den hjelper meg med å bli mer oppmerksom og takknemlig for det jeg har i livet. Noe som også har ført til at det er lettere å få øye på det gode og betydningsfulle i alt levende, som en del av meningen med livet. Min favorittmeditasjon er Kirtan Kriya (SA TA NA MA). ”

Arkiv

Lost Connection