Hjerte- og lungepasienter får hjelp av MediYoga.

Våren 2013 startet Ellen med å prøve ut MediYoga på Glittreklinikken. En gruppe pasienter fikk tilbud om å delta på 1 yogatime i uka. På den første gruppen ønsket 13 av 14 pasienter å delta. På spørsmål om hvor nyttig de opplevde tilbudet på en skala fra 1-10, var snittet på 8.

For å få yoga inn som et fast tilbud til alle pasientene, måtte det opp i Fagrådet. Etter å lagt fram dokumentasjon og forskningsresultater på 2 møter i Fagrådet, ble det gitt klarsignal til å sette i gang, Fra våren 2014 var MediYoga et ukentlig tilbud til alle pasienter på Glittreklinikken,

I mars 2018 flyttet Glittreklinikken og Feiringklinikken sammen i nye lokaler på Jessheim og fikk navnet LHL-sykehuset Gardermoen. Her fikk de et eget yogarom!  LHL-sykehuset Gardermoen tilbyr timer i MediYoga til alle inneliggende pasienter på rehabiliteringsavdelingen hver uke. De tar imot ca 40 pasienter i uka fordelt på to timer. Pasientene melder seg på for hver gang. De er tre instruktører som bytter på å ha timene, én sykepleier, én idrettspedagog og én fysioterapeut. 

Pasientene som er inne til rehabilitering på LHL-sykehuset har enten lunge- eller hjertediagnoser. Det er stor variasjon i alder og funksjonsnivå.  De friskeste pasientene er i full jobb, mens noen av de dårligste venter på lunge- og eller hjertetransplantasjon. I tillegg har mange av pasientene muskel- og skjelettplager, smerteproblematikk, angst, depresjoner og høyt stressnivå.

MediYoga har blitt meget godt mottatt av pasientene. Mange etterspør neste påmeldingsliste så snart én gruppe er ferdig. Det møter opp både gamle og unge, menn og kvinner, og pasienter med både oksygen og rullator. De fleste sitter på krakk og gjør øvelsene. Mange kommer igjen flere ganger og spør om hvor de kan finne dette hjemme.

MediYoga er et svært nyttig verktøy i rehabilitering av både hjerte- og lungepasienter. Som en kvinnelig pasient sa: «Når jeg gjør yoga, merker jeg ikke at jeg har kols.» En annen pasient opplevde at ryggsmertene hun hadde hatt i mange år var borte.  Èn mann kom etter timen og sa: «Nå vet jeg hvordan det er å sveve på en rosa sky!»

Mange gir tilbakemeldinger om at de har klart å slappe av og puste ordentlig for første gang på mange år. Odd Erling erfarer at hjertemeditasjonen virker særlig sterkt for mange og at dette nok har sammenheng med livssituasjon, helse og hvordan dette påvirker individet. Hjertemeditasjonen både åpner opp for og lindrer sorgen over tap av fysisk og/eller psykisk helse.

I framtida ønsker de å kunne tilby grupper med progresjon hvor de samme deltakerne og samme instruktør følger hverandre gjennom 4 uker. De vet også at pasientgruppen med sykdommen PAH finner pustefokuset og MediYoga spesielt viktig, og at de ønsker at det blir forsket mer på effekter spesifikt opp mot denne diagnosen. Fra høsten tar de MediYoga inn som en del av rehabiliteringsprogrammet for denne gruppa.


Ellen Merete Røkeberg er sykepleier og har jobbet med rehabilitering av lungepasienter på Glittreklinikken siden 1987. Hun tok instruktørutdanning i MediYoga høsten 2012 og ble godkjent MediYoga-terapeut og lærer i desember 2015.

Tormod Allum, fysioterapeut med mange års erfaring fra lungerehabilitering, tok instruktørkurs i MediYoga våren 2014. Ønsket som fysioterapeut å ha flere verktøy for å behandle pasienter med lungeplager. Veileder til daglig pasienter individuelt og i grupper. 

Odd Erling Børstad er idrettspedagog med 15 års erfaring som miljøterapeut/idrettspedagog i rusomsorgen og 12 års erfaring som idrettspedagog med ansvar for rehabilitering av hjertepasienter, voksne med medfødt hjertesykdom samt sirkulasjonssykdommen Pulmonal Arteriell Hypertensjon ved Feiringklinikken/LHL-Sykehuset. Odd Erling tok instruktørkurs i MediYoga høsten 2018 og instruerer i tillegg i MediYoga på privatbasis ett et par kvelder i uka.

Arkiv

Lost Connection