MediYoga-Terapeut & Yogalærer

Internasjonalt diplomert MediYoga-terapeut og yogalærer, 830 timer

Du velger om du vil delta i klasserom eller på Zoom. Første samling hvert semester og siste samling på utdanningen er klasserom obligatorisk.

Bli proff på MediYoga

Dette er et kurs som lar deg gå videre og utdype dine yogakunnskaper og bli proff innen MediYoga som terapeutisk verktøy og filosofisk system. Det er en reise inn i yogaens fantastiske verden, men også en reise inn i deg selv.

Videreutdanning for internasjonalt diplomerte MediYoga-instruktører

Utdanningen til internasjonal MediYoga-terapeut og yogalærer er en videreutdanning for internasjonalt diplomerte MediYoga-instruktører, uansett om du gått Level 1 eller Level 2, og omfatter 830 timer, som kommer i tillegg til 120 timers utdanning til MediYoga-instruktør.
En MediYoga-terapeut og yogalærer er profesjonell innen MediYoga og kan instruere både vanlige yogatimer og terapeutiske rehabiliteringsgrupper, og gjennomføre terapeutiske samtaler med individuelt tilpassede yogaprogram.

Utdanningen til internasjonal MediYoga-terapeut og yogalærer handler om å beherske yoga teknisk og ha en forståelse av de dypere dimensjonene som yoga egentlig dreier seg om, der mennesket betraktes som et kvantefysisk energivesen, og av hva sykdom er i et yogisk perspektiv. 
Utdanningen bygger i stor grad på personlig erfaring av hva yoga som verktøy gjør med deg, med tanke på at du senere skal kunne ta hånd om klienter og undervise i blandede grupper som MediYoga-terapeut og MediYoga-lærer.

 

Mål for kurset

Som MediYoga-terapeut og yogalærer skal du kunne arbeide terapeutisk med yoga som et verktøy, instruere både åpne kurs og rehabiliteringsgrupper samt gi individuell veiledning som yogaterapeut. Utdanningen har også til formål å formidle en dyp egen erfaring av yoga og meditasjon og hva de mange tusen år gamle teknikkene kan gi i form av helse, balanse og bevissthet ved intens og regelmessig personlig utøvelse.

Kursets omfang

Utdanningen MediYoga-terapeut og yogalærer er på til sammen 830 timer og omfatter tre semestre, der 30 hele dager brukes til samlinger, to dager i måneden, fem ganger per semester. Av disse 830 timene er 210 timer med lærer og 620 timer fordelt på teoretisk selvstudium, praktisk trening på egen hånd, eget arbeid med kunder, elever, grupper, pasienter, venner og kolleger. 

Utdanningen omfatter teori, trening og praktisk arbeid. 

En internasjonalt diplomert MediYoga-terapeut og yogalærer har minst 1050 timers utdanning. Det omfatter 100 timer studier i grunnmedisin, 120 timer MediYoga-instruktørutdanning og 830 timer utdanning som MediYoga-terapeut og yogalærer. 

Kursets opplegg

Dette inngår i utdanningen: 

 • Yoga i teori og praksis: cirka 100 ulike yogaprogram

 • Meditasjon i teori og praksis: rundt 100 ulike meditasjoner

 • Mantra og lyd, i teori og praksis

 • Pranayama, meningen med åndedrettet og ulike yoga-pusteteknikker, og å forstå når det skal brukes

 • Menneskets energisystemer, blant annet chakrasystemet
 • Forstå mennesker som energivesen

 • Forstå sykdom ut fra et energiperspektiv

 • Diagnostisere individuelle ubalanser i energisystemet som fører til fysiske, mentale og følelsesmessige helseproblemer

 • Ayurveda i teori og praksis, og hvordan det virker sammen med yoga
 • Undervisningstrening i rollen som yogalærer
 • Trening i å lede terapeutiske samtaler og møte egne klienter

 • Praktisk kunnskap om hvordan en MediYoga-terapeut arbeider – etisk og pedagogisk
 • Yogisk filosofi og etikk
 • Øvelser for å føle seg trygg som yogalærer

 • Trening i å instruere, veilede og beholde sin egen energi i alle situasjoner og all undervisning
 • Føle seg trygg som MediYoga-terapeut, kunne møte alle typer sykdommer og være trygg på seg selv

 • Praktiske og teoretiske tester

Praktisk info


Søknad:

Du kan søke på utdanning til MediYoga-terapeut og yogalærer hvis du er internasjonalt diplomert MediYoga-instruktør.

Pris:

15 900 NOK per semester (utdanningen er på tre semester).


Så snart du er tatt opp på utdanningen, får du tilsendt en faktura for registreringsavgiften på 2 000 NOK, som sikrer deg plass. Restbeløpet på 13 900 NOK må betales senest fire uker før kursstart. 
Registreringsavgiften refunderes ikke hvis du melder deg av utdanningen mindre enn fire uker før kursstart. Før dette tidspunktet tilbakebetales registreringsavgiften minus et administrasjonsgebyr på 500 NOK.
 Hvis du avbryter utdanningen midt i et semester, refunderes den gjenværende delen av innbetalt kursavgift kun ved fremlegging av gyldig legeattest.

Materiell som inngår i utdanningen:

 • Håndbøker som du får på samlingene

 • MediYoga-terapeutenes håndbok
 • Pustehefte

 • Chakrahefte

 • Your life is in your chakras (på engelsk)

 • Yamas and Niyamas (på engelsk)

 • Filminspillinger fra hver samling (legges ut på nett)

 • Diplom (krever at du blir godkjent)
 • MediYoga-terapeutnål (krever at du blir godkjent) 


Lærere


Hovedlærere:


Oslo; Elisabeth Engqvist och Anders Engqvist

Forelesere:


Dr Tejal: Ayurvedisk lege. Foreleser om Ayurveda.
 

Vi har også flere gjesteforelesere, som varierer fra semester til semester.

Kursinnhold

Innholdet per semester kan variere på grunn av at gjesteforeleserne ikke alltid kan komme på samme dato. 


Innhold 1. semester: 

 • Åndedrett– grunnleggende mekanismer og helseeffekter

 • Chakrasystemet – kjernen i MediYoga som terapeutisk verktøy
 • Meditasjon – hvorfor, og hva er det?


 • Sadhana – den egne daglige yogiske utøvelsen

 • Den terapeutiske samtalen
 • Semesterprøve 

Innhold 2. semester: 

 • Mudra – hvorfor, og hva er det?
 • Mantra – hvorfor, og hva er det? 

 • Ayurveda – yogaens søstersystem

 • Egen trening – hvorfor? 

 • Å gjennomføre en individuell, personlig time

 • Semesterprøve 

Innhold 3. semester: 

 • Yogisk filosofi


 • De 10 legemene, et komplementært energisystem


 • Å jobbe som yogaterapeut


 • Å jobbe som yogalærer


 • Etiske regler


 • MediYoga som en integrert del av helsevesen og bedriftshelsetjenester

 • Avsluttende prøve


 • Tildeling av diplom 


Tildeling av diplom 

Etter fullført og godkjent utdanning får du tildelt diplom som internasjonal MediYoga-terapeut og yogalærer fra MediYoga International.

Dette kreves for å bli godkjent:

 • At du er internasjonalt diplomert MediYoga-instruktør
 • At du har fullt oppmøte på alle timer ledet av lærer


 • At du har bestått alle praktiske og teoretiske prøver


 • At du har instruert minst 25 egne yogatimer, med minst tre personer i hver gruppe. Dette skal dokumenteres med dato, sted, antall deltakere og hvilke yogaprogram og meditasjoner som er brukt. 

 • At du har hatt minst 11 individuelle klienttimer med 11 ulike personer utenom undervisningen ledet av lærer. Alle klienttimer må dokumenteres skriftlig.

 • Du må ha underskrevet de etiske reglene som gjelder for MediYoga-terapeuter og yogalærere.

 

Sted

Hjelp / Spørsmål

Vi er her for deg! Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål:

 

[icon name=”external-link-square” class=”” unprefixed_class=””]  Hjelp / FAQ

Medisinske Krav

Du må ha kunnskaper tilsvarende 100 timer medisin; anatomi og fysiologi. Du som er godkjent psykolog eller godkjent psykoterapeut er også kvalifisert til å søke.

Videreutdanning

En videreutdanning krever at du har fullført tidligere kurs, hvis det skal gi deg kompetansen. Vanligvis gjelder det “MediYoga-Instruktør Level 1”.

Retreat

MediYoga samarbeider med Villa Dorothea Retreat. En yogaretreat er en reise som gir minner og erfaringer for livet, og som bidrar både til glede og personlig utvikling.

Med medisinske krav

Uten medisinske krav

Lost Connection