Forskning om MediYoga-program

Vitenskaplige studier viser at MediYoga-program gir positive effekter i helsevesenet

Flere vitenskaplige studier viser at yogaprogram utarbeidet av MediYoga kan hjelpe hjertepasienter i rehabiliteringen, og at det kan gi positive effekter ved stress, høyt blodtrykk og ryggsmerter.

Vi har forsket på yogaformen MediYoga siden 1999 og ønsker å inspirere til, støtte og delta i vitenskaplig forskning om yoga og spre informasjonen videre ut i samfunnet. MediYoga brukes i dag som et supplerende behandlingsverktøy i det norske helsevesenet.

Den første MediYoga-studien gjennomførte vi i 1999 sammen med Karolinska Institutet, og den dreide seg om kroniske ryggsmerter. Siden 2007 har Danderyds Sjukhus i Stockholm forsket på hvordan man kan bruke program utviklet av MediYoga mot hjerneslag og ulike hjerteproblemer. Det har ført til at Danderyds Sjukhus benytter MediYoga-øvelser som en fast del av rehabiliteringen av hjertepasienter.

Karolinska Institutet fortsetter også å forske på yogaformen MediYoga. Både Danderyds Sjukhus og Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm gjennomfører to av verdens største studier om hjertesvikt og atrieflimmer og hvordan MediYoga kan ha en positiv påvirkning.

Les mer om forskning på MediYoga-program

Du laster lett ned sammendrag eller eventuelt hele rapporter i PDF-format.

PDF Dokumenter

Publiserte studier om MediYoga-program og programmenes effekter:

  • Kroniske ryggsmerter (to forskjellige studier), Karolinska Sjukhuset [icon name=»external-link» class=»» unprefixed_class=»»] Lenke til PDF
  • Stressrelaterte sykdommer i primærhelsetjenesten, Nora Vårdcentral [icon name=»external-link» class=»» unprefixed_class=»»] Lenke til PDF
  • Høyt blodtrykk [icon name=»external-link» class=»» unprefixed_class=»»] Lenke til PDF
  • Rehabilitering etter hjerteinfarkt [icon name=»external-link» class=»» unprefixed_class=»»] Lenke til PDF
  • Hjerteflimmer [icon name=»external-link» class=»» unprefixed_class=»»] Lenke til PDF
  • Atrieflimmer og Rehabilitering; erfaringer fra REHPAs forskningsklinik [icon name=»external-link» class=»» unprefixed_class=»»] Lenke til PDF

Det finnes også to upubliserte studier:

  • En hjertestudie gjennomført i Danmark i 2016 av Marie Gershagen, lege og MediYoga-terapeut
  • En hjertestudie gjennomført i Bakersfield, California i 2017 av Helen Miller Lynch, kursansvarlig i USA, i samarbeid med Dignity Health

Er du nysgjerrig på forskning og yoga?

I databasen PubMed (The National Library of Medicine, Washington, USA) finnes tusenvis av forskningsrapporter fra hele verden som på forskjellige måter og i ulike sammenhenger viser de målbare effektene av yoga og meditasjon.

[icon name=»external-link» class=»» unprefixed_class=»»] Lenke til PubMed
(Skriv inn f.eks. brain + yoga, ADHD + yoga eller lignende.)

MediYoga Play

Føler du deg stresset? Finn roen hvor du vil, når du vil. Prøv 14 dager gratis! [mer info]

 

MediYoga Play (no.mediyogaplay.com)

 

App for iPhone & iPad (App Store)

 

App for Android (Google Play)

Lost Connection