5 raske tips for å bli mer avspent

Du kan ikke stresse når kroppen og sinnet er dypt avspent. Det autonome nervesystemet deles inn i parasympatikus som står for hvile og sympatikus som står for aktivitet. Avspenningsresponsen slår på bremsen og øker aktiviteten i det parasympatiske nervesystemet, mens i motsatt fall blir det sympatiske nervesystemet og gassen aktivert ved et stresspåslag. Bremsen gjør bl.a. at musklene spennes av og hjernens aktivitet roes ned.

Her er 5 raske tips for å bli mer avspent:

  1. SPONTAN PUST

Ligg eller sitt i en god stilling. Lukk øynene og fokuser på den spontane pusten i kroppen. Ikke styr pusten på noen måte, men legg merke til at kroppen puster inn og kroppen puster ut – helt av seg selv. Fortsett til du kjenner at kroppen og sinnet er rolig.

2. ENKEL AVSPENNING

Finn en god stilling, enten liggende eller sittende. Lukk øynene. Begynne med å flytte oppmerksomheten fra kroppsdel til kroppsdel, uten at du beveger på kroppen. Kjenn først føttene, deretter beina, så hoftene og baken, maven og ryggen, brystet og skulderbladene. Kjenn hendene, armene og skulderen. Kjenn halsen og hodet. Kjenn fotsålene og toppen av hodet. Kjenn hele kroppen. Hele kroppen.  

3. LIGGESTILLING

Den beste stillingen å praktisere avspenning i er å ligge på ryggen på et fast og flatt underlag, helst uten pute. La beina være strake og føttene litt fra hverandre, armene ned langs siden og litt ut fra kroppen. Lukk øynene. Flytt oppmerksomheten fra kroppsdel til kroppsdel og avslutt med å kjenne hele kroppen. Etterhvert som du får mer erfaring med å ligge i denne stillingen vil kroppen automatisk spenne av bare ved at du legger deg i denne stillingen. Denne stillingen som heter Savasana på sanskrit, eller dødstille, regnes for å være en av de viktigste yogastillingene.

4. FOKUS PÅ HELE KROPPEN

Ved å fokusere på HELE kroppen etter kroppsgjennomgangen rettes sinnet mer innover. Når du kjenner hele kroppen som en helhet skifter aktiviteten i hjernen mer over til høyre hjernehalvdel, som er den delen av hjernen som opplever i helheter og som også gjør at vi kan oppleve en tilstand av ren væren. Opplev HELE kroppen i 20-30 sekunder og kjenn hvordan opplevelsen utvider seg og utvider seg.

5. HAR DU VANSKELIG FOR Å SOVNE OM KVELDEN?

Avspenning fungerer utmerket som et verktøy for å sovne lettere. Gjør en enkel avspenning med kroppsgjennomgang og fokuser på den spontane pusten til du sovner. Våkner du i løpet av natten så gjør det samme.

MediYoga Play

Bli mer avspent med MediYoga Play, hvor du vil, når du vil. Prøv 30 dager gratis, og betal deretter kun 89 NOK i måneden [mer info]

MediYoga Play (no.mediyogaplay.com)

App for iPhone & iPad (App Store)

App for Android (Google Play)

Lost Connection