Hva er yoga?

Yoga forsøker å skape balanse mellom kropp og sjel. Med yoga får du fysisk, mental og åndelig mosjon samtidig. Det er ikke en religion – det er en åndelig disiplin.

Yoga er en livsfilosofi

Yoga er en livsfilosofi som dekker hele livet fra egg og sædcelle til det siste åndedrag. Det er en disiplin for kropp og sinn slik at vi kan ha det så godt at vi klarer å gjøre alt vi ønsker å gjøre. Det sies ofte at yoga betyr balanse. Yoga er avledet av sanskrit-ordet Yuj, som betyr å forene, binde sammen eller temme. Yoga forsøker å skape balanse mellom kropp og sjel, kropp og sinn. Yoga er ganske enkelt et system for fysisk, mental og åndelig mosjon.

Det finnes flere hundre forskjellige former for yoga med ulike yogaøvelser å utforske og utøve.

Vi vet at mennesker praktiserte en form for yoga allerede for 5–6000 år siden, og ifølge yogahistorikeren Georg Feuerstein kanskje allerede for 25 000 år siden.

Yoga som terapi

Fra det yogiske og det kvantemekaniske perspektivet er mennesket et komplekst, flerdimensjonalt energivesen, der de problemer, sykdommer og smerter vi får i livet, i bunn og grunn skyldes stopp og blokkeringer i kroppens energistrømmer.

Når vi regelmessig utøver yoga og meditasjon, fører det til at energinivået blir reparert og justert. De symptomene som vi opplevde som en sykdom, blir mindre eller forsvinner helt.

I dag blir MediYoga brukt som behandlingsmetode på mange amerikanske, norske og svenske sykehus på områder som rehabilitering av slagpasienter, hjertepasienter og kreftpasienter.

Yoga og religion

Yoga er ikke en religion. I flere årtusen er yoga feilaktig blitt knyttet til forskjellige teologiske og filosofiske systemer. Yoga i seg selv er ikke en religion og heller ikke knyttet til noen bestemt religion. Yoga er en åndelig disiplin. Mens religion handler om tro, er yoga ren vitenskap og verdens eldste vitenskaplige tradisjon. Yoga er en metode for å utvide bevisstheten og utdype kontakten med oss selv, ikke med ytre guddommer.

I 2012 var det en livlig debatt i Sverige om hvorvidt yoga er en religiøs retning, og om den i så fall kunne brukes i den svenske skolen. Den svenske Skolinspektionen bestemte senere samme år at yoga ikke kan betraktes som noe religiøst, og tillot fortsatt virksomhet med yoga i skolen.

Åndelighet, som ikke er det samme som religion, handler om meningsfullhet, å lytte innover til hjertet, ta hånd om seg selv og gjøre det du oppfatter som viktig, med et åpent, medfølende hjerte overfor andre.

Yoga er en del av mange religioner, men religion inngår ikke som en del av yoga.

MediYoga Play

Føler du deg stresset? Finn roen hvor du vil, når du vil. Prøv 14 dager gratis! [mer info]

 

MediYoga Play (no.mediyogaplay.com)

 

App for iPhone & iPad (App Store)

 

App for Android (Google Play)

Lost Connection