Derfor fungerer MediYoga

MediYoga fungerer!

Vi finnes takket være alle MediYoga-instruktører på et 100 talls ulike klinikker, sykehus og helseenheter rundt om i verden. Tilbakemeldingene vi får er mange og fantastiske når det gjelder forbedringer av helse, mentalt og fysisk.

Finn Kurs

Energisystemet påvirker helsen

Energisystemet påvirker helsen, og i yogaverdenen er vi alle energivesener med en fysisk kropp. Mye skjer i livet, og det påvirker på ulike måter energien som strømmer gjennnom kroppen. Av og til går energisystemet på en smell, men det kan ta flere år før en forstyrrelse i energikroppen gir utslag i den fysiske kroppen. Dårlig helse eller sykdom kan skyldes noe som skjedde for flere år siden.

En kanadisk undersøkelse som ble publisert i 2016, viser for eksempel at barn som har vært utsatt for overgrep, har større risiko for å få diabetes senere i livet.

Din energi påvirker hele deg

I yogaverden er sykdom energi som av en eller annen grunn har stagnert, sovnet eller blitt blokkert. Din energi påvirker alle deler og lag av deg: fysisk, mentalt og emosjonelt. Det betyr at du må gjøre alle tre delene friske igjen selv om ubalansen bare viser seg i én av dem.

Stressymptomer og stresshåndtering

Den amerikanske legeforeningen har gått ut og sagt at over 80 prosent av alle sykdommer i dag er stressrelaterte.
(American Academy of Family Physicians Survey, 1988,U.S. News & World Report, December 11, 1995.
also, Research by Perkins (1994) cited in the Harvard Business Review showed that 60% to 90% of doctor visits were stress-related.)

Stress starter i hjernen – hjernen oppfatter en trussel og reagerer ved å sende et signal om at kroppen skal utskille stresshormoner for å gi deg større sjanse for å overleve trusselen.
Hvordan skal du håndtere stresset du kjenner i kroppen? Stressymptomene kan du behandle, men selve stresshåndteringen må skje mentalt, ettersom det er der av-og påknappen er.

MediYoga-kurs med fem bestanddeler

Alle MediYoga-program består av fem deler som alle er like viktige, siden du må balansere både ditt psykiske og fysiske velvære:

• Fysiske øvelser (fysisk)
• Mudra/håndposisjoner (fysisk)
• Pustekontroll (fysisk og psykisk)
• Mantra/ord (psykisk)
• Fokus (psykisk)

Myke og tilsynelatende enkle øvelser går i dybden og balanserer hele deg: fysisk, psykisk og emosjonelt.

Alle øvelsene er rytmiske sammen med pusten. En øvelse er for eksempel den vanlige ryggfleksen, som hjelper alle energistrømmene i hele kroppen og kan føre til at energi begynner å sirkulere på steder der det tidligere har stått stille. Hvis du regelmessig gjør MediYoga, kan det dukke opp gamle minner og følelser, og kanskje til og med gamle smerter – det er en del av utrensningsprosessen. Og som med all rengjøring er det deilig når det er gjort. Hvis det dukker opp noe du lurer på når du utøver MediYoga, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Finn Kurs

MediYoga Play

Føler du deg stresset? Finn roen hvor du vil, når du vil. Prøv 14 dager gratis! [mer info]

 

MediYoga Play (no.mediyogaplay.com)

 

App for iPhone & iPad (App Store)

 

App for Android (Google Play)

Lost Connection