MediYoga-Instruktør Level 2

Internasjonalt Diplomert MediYoga-Instruktör Level 2, minst 120 timer

Videregående kurs for Diplomerte Internasjonal MediYoga-Instruktører

Denne videregående kurs for diplomerte internasjonell MediYoga-instruktører gir en dypere opplevelse og forståelse av MediYoga så du kan hjelpe andre ved og dele din kunnskap videre.

Bli en mer erfaren MediYoga-instruktør.

Utdanning til MediYoga-instruktør Level 2 er minst seks (6) dager og 120 timer med valgfrie MediYoga-fortsettelseskurs. Alle kurs glir en dypere opplevelse og forståelse av MediYoga slik du kan bli en mer erfaren instruktør. Fra erfaring og forskning vet vi at MediYoga er en fin teknikk for selverkjennelse og selvhjelp. Jo mer du kan som instruktør, jo mer visdom har du å dele videre.

Mål for kurset

Utdanningsprogrammet har som fokus at du skal stå stødig i hva MediYoga er, hvordan og hvorfor det fungerer, samt få inspirasjon til å utvikle deg selv som yogainstruktør.

Kursets omfang

Seks hele valgfrie utdanningsdager, min. 120 timer. Du velger selv hvilken eller hvilke av våre utdanninger/retreater du vil gå av de som inngår i Level 2-tilbudet.

Eksempel:

1. MediYoga retreat, sex dager totalt.

2. To dager MediYoga Søvn + to dager MediYoga Pustens magi  + to dager MediYoga Gravid = seks dager totalt.

De seks (6) dagene må være gjennomført innen 12 måneder fra dag 1 til dag 6 for å kvalifisere for Level 2-diplomering.

 Utdanninger som inngår i Level 2 er:

  • MediYoga Gravid
  • MediYoga Kidz
  • MediYoga Pustens magi
  • MediYoga Unge og Psykisk helse
  • MediYoga Stress & Utbrenthet
  • MediYoga Søvn
  • MediYoga i Varmt vann
  • Retreat MediYoga Chakra
  • Retreat MediYoga Stress & Utbrenthet
  • Retreat MediYoga Stark, vakker og fri

Praktisk info

Krav til å bli Internasjonal MediYoga-Instruktør Level 2:

Alle diplomerte Internasjonal MediYoga-instruktør kan gjennomføre Level 2-utdanningen

For å bli diplomert til Internasjonal MediYoga-instruktør Level 2, kreves det:

1. At du er diplomert Internasjonal MediYoga-instruktør.

2. At du har gjennomført og blitt diplomert i minst seks dager av level 2-godkjente videregående MediYogakurs.

3. At du holder minst 25 egne yogaklasser med programmer fra de videregående kursene du valgte for Level 2 og dokumenterer hvor, når, hvilket yogaprogram og hvor mange deltakere. Klassene må gjennomføres innen de 12 månedene som Level 2 utdanningen pågår.

4. At du har gjort ett og samme yogaprogram i minst 40 dager, og kan redegjøre for det med egne erfaringer og virkninger. Yogaprogrammet skal være et yogaprogram som inngår i en av de Level 2-kursene du har valgt.

Når de ovennevnte fire punkter er gjennomført og redegjort for, i henhold til instruksjonene du får på første videregående utdanning, blir du diplomert av MediYoga International: Internasjonal MediYoga Instruktør Level 2, 240 timer (120 timer Level 1 + 120 timer Level 2).

Kursmateriell:

Det materialet som inngår i de utdanninger du velger.

Hjelp / Spørsmål

Vi er her for deg! Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål:

 

[icon name=”external-link-square” class=”” unprefixed_class=””]  Hjelp / FAQ

Medisinske Krav

Du må ha kunnskaper tilsvarende 100 timer medisin; anatomi og fysiologi. Du som er godkjent psykolog eller godkjent psykoterapeut er også kvalifisert til å søke.

Videreutdanning

En videreutdanning krever at du har fullført tidligere kurs, hvis det skal gi deg kompetansen. Vanligvis gjelder det “MediYoga-Instruktør Level 1”.

Retreat

MediYoga samarbeider med Villa Dorothea Retreat. En yogaretreat er en reise som gir minner og erfaringer for livet, og som bidrar både til glede og personlig utvikling.

Med medisinske krav

Uten medisinske krav

Lost Connection