Hva er spesielt med MediYoga?

Forskning – Kunnskap – Utdanning

Forskning

 Publiserte studier om MediYoga-program og deres positive effekter:

• Kroniske ryggsmerter (to forskjellige studier), Karolinska Sjukhuset
• Stressrelaterte sykdommer i primærhelsetjenesten, Nora Vårdcentral
• Høyt blodtrykk
• Rehabilitering etter hjerteinfarkt
• Hjerteflimmer

Kunnskap

MediYoga er utviklet til terapeutisk bruk. Det er en moderne yogaform med flere tusen år gamle røtter.

Utdanning

I dag er det 3000 utdannede MediYoga-instruktører i verden, som alle har medisinsk kompetanse.

Velkommen!

Velkommen til MediYogas fantastiske verden.  Vi håper at du lærer nye spennende ting om deg selv og finner ro og velvære.

Elisabeth Engqvist og Anders Engqvist
Grunnleggere, utviklere og eiere av MediYoga International AB

Lost Connection