Internasjonal MediYogainstruktør Påmelding

Kvalifikasjoner:
Medisinsk Kompetanse

Kvalifikasjoner

Opplæringen retter seg mot behandlende yrker som leger, sykepleiere, fysioterapeuter, terapeuter og lignende. Det kreves minst 10 studiepoeng i fysiologi og anatomi for å kunne delta.

Les mer…

 

Lengde på utdanningen: 1 semester

Pris: 13 850 kr

Dato: 2018-09-03

Tid: 09:00:00 - 16:00:00

Sted: Oslo

Adresse: Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2. Oslo. Ved Sagene kirke

Lærar: Anders Engqvist

Kursbeskrivelse: Klikk her

FULLBOKAD!!

HT 2018, Mandag x 6

Datoer: 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 5/11, 26/11

Alt kursmateriale og en egen yogamatte inngår i kursavgiften.

La oss høre fra deg om du har noen spørsmål eller noe du tenker på.

Neste kursstart i Oslo februar 2019. Se nedan.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Anders Engqvist

Ansvarlig lærer

E post: Klikk her for å sende e-post

Tel: +46 8 540 882 80

Internasjonal MediYogainstruktør Påmelding

Kvalifikasjoner:
Medisinsk Kompetanse

Kvalifikasjoner

Opplæringen retter seg mot behandlende yrker som leger, sykepleiere, fysioterapeuter, terapeuter og lignende. Det kreves minst 10 studiepoeng i fysiologi og anatomi for å kunne delta.

Les mer…

 

Lengde på utdanningen: 1 semester

Pris: 13850

Dato: 2018-09-08

Tid: 08:30 - 15:30

Sted: Stavanger

Adresse: Sola Helsefarm, Stangelandsvegen 60, 4051 Sola

Lærar: Grete Nybraaten Henriksen

Kursbeskrivelse: Klikk her

HT 2018, lørdag x 6

Datoer: 8/9, 29/9, 13/10, 27/10, 17/11 og 8/12
Det er ledige plasser på kurset.

Neste kurs starter høsten 2019 i Stavanger.

Alt kursmateriale, CD og en egen yogamatte inngår i kursavgiften.

La oss høre fra deg om du har noen spørsmål eller noe du tenker på.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
Grete Nybraaten Henriksen
Ansvarlig lærer – MediYoga

E-post: Klikk her for å sende e-post


Tel: +47 91 32 89 09

Internasjonal MediYogainstruktør Påmelding

Kvalifikasjoner:
Medisinsk Kompetanse

Kvalifikasjoner

Opplæringen retter seg mot behandlende yrker som leger, sykepleiere, fysioterapeuter, terapeuter og lignende. Det kreves minst 10 studiepoeng i fysiologi og anatomi for å kunne delta.

Les mer…

 

Lengde på utdanningen: 1 semester

Pris: 13850

Dato: 2019-01-18

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: Kristiansand

Adresse: Helsekilden, Topdalsveien 173, 4658 Tveit

Lærar: Solveig M. Myrhvold

Kursbeskrivelse: Klikk her

VT 2019, fredag x 6

Datoer: 18/1, 1/2, 22/2, 8/3, 22/3 og 5/4.

Påmeldingsfrist: 14/12 – 18.

Ved for få påmeldte vil kurset bli avlyst.

Alt kursmateriale, lydfiler, egen yogaveske, yogapute og yogamatte inngår i kursavgiften.

La oss høre fra deg om du har noen spørsmål eller noe du tenker på.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
Solveig M. Myhrvold
Ansvarlig lærer – MediYoga

E-post: Klikk her for å sende e-post

Tel: +47 47 25 57 75

Internasjonal MediYogainstruktør Påmelding

Kvalifikasjoner:
Medisinsk Kompetanse

Kvalifikasjoner

Opplæringen retter seg mot behandlende yrker som leger, sykepleiere, fysioterapeuter, terapeuter og lignende. Det kreves minst 10 studiepoeng i fysiologi og anatomi for å kunne delta.

Les mer…

 

Lengde på utdanningen: 1 semester

Pris: 13850

Dato: 2019-02-02

Tid: 09.00 - 16:00

Sted: Trondheim

Adresse: Femme AS, Falkenborgveien 38, 7044 Trondheim

Lærar: Grete Nybraaten Henriksen

Kursbeskrivelse: Klikk her

VT 2019, lørdag x 6

Datoer: 2/2, 2/3, 16/3, 30/3, 27/4 og 11/5

Påmeldingsfrist: 2/1-19. Ved for få påmeldte vil kurset bli avlyst.

Neste kurs starter våren 2020 i Trondheim.

Alt kursmateriale, lydfiler, egen yogaveske, yogapute og yogamatte inngår i kursavgiften.

La oss høre fra deg om du har noen spørsmål eller noe du tenker på.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
Grete Nybraaten Henriksen
Ansvarlig lærer – MediYoga

E-post: Klikk her for å sende e-post

Tel: +47 91 32 89 09

Internasjonal MediYogainstruktør Påmelding

Kvalifikasjoner:
Medisinsk Kompetanse

Kvalifikasjoner

Opplæringen retter seg mot behandlende yrker som leger, sykepleiere, fysioterapeuter, terapeuter og lignende. Det kreves minst 10 studiepoeng i fysiologi og anatomi for å kunne delta.

Les mer…

 

Lengde på utdanningen: 1 semester

Pris: 13 850 Kr

Dato: 2019-02-11

Tid: 09:00 - 16:00:00

Sted: Oslo

Adresse: Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2, Ved Sagene kirke

Lærar: Anders Engqvist

Kursbeskrivelse: Klikk her

VT 2019, Mandag x 6

Datoer: 11/2, 25/2, 11/3, 25/3, 8/4, 13/5

Alt kursmateriale og en egen yogamatte inngår i kursavgiften.

La oss høre fra deg om du har noen spørsmål eller noe du tenker på.

Ønsker du ikke att gå i vår, så er neste kursstart i Oslo september 2019.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Anders Engqvist

Ansvarlig lærer

E post: Klikk her for å sende e-post

Tel: +46 8 540 882 80

Internasjonal MediYogainstruktør Påmelding

Kvalifikasjoner:
Medisinsk Kompetanse

Kvalifikasjoner

Opplæringen retter seg mot behandlende yrker som leger, sykepleiere, fysioterapeuter, terapeuter og lignende. Det kreves minst 10 studiepoeng i fysiologi og anatomi for å kunne delta.

Les mer…

 

Lengde på utdanningen: 1 semester

Pris: 13 850

Dato: 2019-02-21

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: Bergen

Adresse: Gimle - Ervingen kulturhus, Kong Oscarsgate 18,

Lærar: Anders Engqvist

Kursbeskrivelse: Klikk her

VT 2019, Torsdag x 6

Datoer: 21/2, 7/3, 21/3, 4/4, 25/4, 23/5

Alt kursmateriale og en egen yogamatte inngår i kursavgiften.

La oss høre fra deg om du har noen spørsmål eller noe du tenker på.

Ønsker du ikke att gå VT 2019, så er neste kursstart i Bergen februar 2020.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Anders Engqvist

Ansvarlig lærer

E post Klikk her for å sende e-post

Tel: +46 8 540 882 80

Print