Utdannelsens opplegg

Innhold:
doctor-handsheartTotalt cirka 750 timer, hvorav 210 timer er skjemaplanlagt leksjonstid og 540 timer er fordelt på teoretiske hjemmestudier, praktisk egentrening og eget arbeid med klienter/grupper.

Opplæringen omfatter teori, trening og praktisk arbeid, innenfor gruppen og direkte med klienter. Mellom treffene arbeider du selvstendig med egne terapeutiske grupper og egne valgte klienter.

Opplæringen handler om å beherske yogaen teknisk og forstå noe om de dypere dimensjonene av det yogaen grunnleggende handler om, der mennesket ses som et strømmende kvantefysisk energivesen, samt hva sykdom er, sett i det yogiske perspektivet.

Opplæringen handler for en stor del om at du ut fra din egen opplevelse og erfaring med yoga som verktøy, lærer deg å ta hånd om klienter som yogaterapeut samt å ta hånd om blandede klasser som yogalærer.

Vi har flere gjesteforelesere, noe som gjør at vi tar forbehold om at visse emner kan bli flyttet til en annen termin, avhengig av når gjestende lærere har mulighet til å forelese.

 

Innhold termin 1:
Pusten – dens grunnleggende mekanismer og påvirkning på helsen.
Chakrasystemet – kjernen i MediYoga som terapeutisk verktøy.
Mudra – hvorfor og hva er det?
Mantra – hvorfor og hva er det?
Meditasjon – hvorfor og hva er det?
Sadhana – den egne, daglige yogiske utøvelsen
Den terapeutiske samtalen
Terminprøve

 

Innhold termin 2:
De 10 legemene – et kompletterende energisystem
Ayurveda – yogaens søstersystem
Yogisk filosofi
Forskning
Egen trening
Å gjennomføre en egen enkeltsesjon
Terminprøve

 

Innhold termin 3:
Å arbeide som yogaterapeut
Å arbeide som yogalærer
Etiske regler
Yoga som en integrert del innenfor helsevesenet og bedriftshelsetjenesten
Markedsføring
Avsluttende prøve
Diplomtildeling

Print