2006 – Yoga og meditasjon som stressreduserende behandling ved hypertoni

Hensikten med studien var å undersøke om yoga og meditasjon har effekt på stressrelaterte sykdommer, her med fokus på hypertoni, som i dag regnes som en av de store folkesykdommene. Studien bygger på litteraturgransking og analyser av vitenskapelige artikler, samt personlige kontakter med yogalærere. I resultatet fremkom det at de pasientene som fikk kontinuerlig veiledning i sin yogautøvelse, fikk en markant reduksjon av blodtrykket. Denne studien viser at vi er utrustet med et genialt verktøy for håndtering av stress, vårt åndedrett. Søkeord: yoga, stress, hypertoni.

Yoga-og-meditasjon-som-stressreduserende-behandling-ved-hypertoni.pdf  View | Download
Categories: Stress