2006 – Forskjeller i egenvurdert stress

Stress, depresjon og angst er faktorer som har en negativ påvirkning på menneskers opplevelse av velvære. Fysisk aktivitet anses generelt som en viktig komponent for å øke menneskers opplevelse av velvære (Hassmén, Koivula & Uutela, 2000). Regelmessig mosjon gjør at mennesker mestrer stress bedre og forebygger og reduserer alle symptomer som er en del av det metabole syndromet (Währborg, 2002). Det metabole syndromet innebærer en forstyrrelse i stoffskiftet, med forhøyede sukker- og blodfettnivåer samt fedme. En av mekanismene bak denne tilstanden er en forstyrrelse i HPA-aksen (Hypotalamus-Hypofyse-Binyrebarken), forkortet fra det engelske hypotalamus – pituitary gland – adrenal cortex (Rosmond, 2004). Fysisk aktivitet anbefales som profylakse og terapi ved stressrelaterte sykdommer, og den optimale dosen bør komme opp i 3-4 timer pr. uke i god effekt (Börjesson & Jonsdottir, 2004).

Forskjeller-i-egenvurdert-stress.pdf  View | Download
Categories: Stress