2002 – Kroppsbevissthet i førskolen

Vi lever i et samfunn med høyt tempo, der det stilles stadig høyere krav til oss – både til barn og voksne. Det er viktig at vi så tidlig som mulig lærer oss ferdigheter som ruster oss mot stress. Selvtillit er en meget viktig ferdighet her, og for å styrke denne må vi starte med å øke vår kroppsbevissthet og egeninnsikt. En effektiv metode for dette er yoga.

En kort beskrivelse av hva yoga er, gis i rapporten, og den sammenfatter også noen forskningsresultater om yogaens effekter.

Hensikten med denne studien var å finne metoder og arbeidsmåter i førskolen for å øke barns kroppsbevissthet og selvinnsikt. Jeg ville også finne ut av mulighetene for å bruke yoga i svenske førskoler ved selv å prøve å lede yogastunder for barna og se deres respons.

Kroppsbevissthet-i-førskolen.pdf  View | Download
Categories: Generelt