2001 – Yoga på Postgirot

Yoga er en 5000 år gammel treningsmetode som nå brukes så å si overalt i verden som forebyggende og rehabiliterende metode ved forskjellige typer smerter og problemer, både psykiske og fysiske. Yoga er ikke en religion, men den finnes innenfor både buddhismen og hinduismen.

Hos mange er hodepine og vondt i nakke og skuldre et ofte forekommende problem. Det er innenfor dette området yogaen viser seg å ha den mest positive effekten, allerede etter kort tid med trening, ifølge studien som er utført i forbindelse med dette arbeidet. Yogatrening blant de som tidligere har hatt alvorlige problemer, resulterer i mange tilfeller i at disse problemene blir mindre hyppige. Man kan også se store forbedringer blant de som i blant føler seg slitne og nedstemte.

Her finner du yogaprogrammene som brukes i studiet: Startpakke 3

Yoga-på-Postgirot.pdf  View | Download
Categories: Generelt