Religion og yoga

Gjennom årtusenene har yoga blitt koblet sammen med forskjellige teologiske og filosofiske systemer. Yoga i seg selv er ikke noen religion og er heller ikke koblet til noen spesiell religion. Yoga er først og fremst en praktisk fysisk, mental og åndelig disiplin som foreskriver personlig utøvelse som leder til åndelig innsikt. Yoga er et verktøy som gir deg mulighet til å utforske din egen menneskelige natur.

Yoga påstår ikke at den er noen form for eneste eller rette vei til frelse. Yoga utelukker aldri noen fra å delta. Tvert imot, yogaøvelser kan utføres og blir utført av alle typer mennesker over hele verden, uansett religiøs oppfatning og tilhørighet. Du må ikke bli med i en sekt eller tro på noe spesielt for å trene yoga. Du trenger ikke å tro på noe annet enn muligheten til at du gjennom yogatreningen kan transformere, forandre deg selv i retning mot ditt eget fulle potensial og komme i kontakt med din egen innerste, sanne kjerne, den du virkelig er.

 

Det korte svaret
Yoga er en åndelig disiplin, ikke en religion. Der religion handler om tro, er yoga en ren vitenskap og den eldste vitenskapelige tradisjonen på vår planet.  Yoga er en metode for å utvide bevisstheten og handler om å fordype kontakten med det indre jeget, snarere enn ytre guder. Åndelighet, hvilket ikke er det samme fenomenet som ”religion”, handler om meningsfullhet, om å lytte innover i hjertet, ta vare på seg selv og gjøre det som oppleves som vesentlig, og samtidig ha et åpent, medfølende hjerte i møte med andre.

 

Det lengre svaret
En religion er et trossystem, men yoga er et system for fysisk, mental og åndelig trening. Yoga er ett av seks (6) filosofiske systemer som oppsto fra Vedaskriftene på det indiske kontinentet for flere tusen år siden. Yoga har alltid sett på seg selv som ren vitenskap, en vei mot økt bevissthet og fordypet selvinnsikt.

Rig-Veda, som inneholder mer enn ti tusen vers, er det eldste av de filosofiske verkene og dateres av stadig flere forskere, inklusive Georg Feuerstein – en av verdens fremste autoriteter på området, helt tilbake til det tredje eller fjerde årtusenet før vår tidsregning, der Rig-Veda nevner yoga som begrep. Hvis dateringen er korrekt ble det utøvet en form for yoga allerede for 6000 år siden, og kanskje enda tidligere.

Yoga er en vitenskapelig, praktisk, metodisk og systematisk disiplin for å hjelpe mennesker til å komme på det rene med sin egen dypeste, sanne natur. Som åndelig disiplin og vitenskap har yoga aldri handlet om å være en del av noen religiøs prosess, der alt handler om tro.

Yoga har alltid handlet om, via gjentakbare eksperimenter og selvstudier, å komme frem til en fullstendig sannhet. Over tid har yoga på grunn av sin kraftfullhet blitt innlemmet i forskjellige religioner, som f.eks. hinduismen som ikke har noen grunnlegger, hvilket gjør det vanskelig å si nøyaktig når den har oppstått, men flere ulike kilder angir ca. 1500 f.Kr. Sikhismen oppstod på 1400-tallet og bruker yoga, på samme måte som Buddhismen som er fra ca. 500 f.Kr.

I 2012 var det en debatt i Sverige i etterkant av en anmeldelse om påstått religiøsitet – en livlig debatt om yoga skulle få være til stede i den svenske skolen.

Den svenske Skolinspektionen slo i oktober 2012 fast at yoga ikke kunne anses for å være religiøs, og tillot fortsatt virksomhet med yoga i skolen.

 

MediYoga og religion
MediYoga er en moderne svenskutviklet yogaform, men utspring i Kundaliniyoga, som ved hjelp av det mest opprinnelige og kraftfulle innenfor tradisjonell yoga virker for å skape helse og balanse hos dagens mennesker. Vi benytter en del mantraer som er hentet fra den Kundaliniyogiske tradisjonen bl.a. mantraet Guru Ram Das, som forekommer innen Sikhismen. Vi bruker mantraet på grunn av dets vibratoriske kraft i forskjellige hjertemeditasjoner. Ordet Guru kan oversettes som den eller det som leder fra mørke til lys og Ram Das betyr ikke dømmende. MediYoga er en vitenskapelig metode og vårt yoga- og meditasjonsprogram har siden 1998 vært testet fortløpende innenfor rammene av moderne vitenskapelig forskning, i samarbeid med Sveriges mest fremstående forskningsinstitusjoner, f.eks. Karolinska Institutet, Stockholm.

 

Sammendrag
Yoga er et verktøy som du selv velger hvordan du vil bruke. Yoga krever ingen form for tilbedelse eller bekjennelse fra sine utøvere. Vi dyrker ingen guder eller ikoner. Yoga har ingen prester, ingen kirker og krever ikke medlemskap i noen forsamling.

Det å ta del i andre tradisjoner og oppleve dem fra innsiden på en autentisk måte, er utviklende på alle måter for deg som menneske. Yogaen kan like gjerne utøves av religiøse fundamentalister som av ateister. Ingen blir automatisk eller ubevisst buddhist eller hindu etter å ha praktisert yoga i en termin eller to.

Yogaen er med som en del i mange religioner – men religion finnes ikke med som en del av yoga.

Print