Hva er Yoga?

balanced-stonesVi vet i dag veldig lite om hvordan yogaen så ut i de forhistoriske samfunnene.

 

Det er funnet spor av yoga på forskjellige steder rundt omkring i verden, og de aller tidligste sporene av yoga finnes i India. Forskjellige yogamestere har nevnt tidsperioder på 10 000 år, 40 000 år og til og med opp til 100 000 år der yoga i en eller annen form har vært utøvet av mennesker. Disse tallene kan vi naturligvis ta med så mange klyper salt vi vil.

 

Det vi i dag vet med sikkerhet er at yoga har eksistert i minst 5000 år.

 

Ordet Yoga sies ofte å bety nettopp Balanse. Det kommer fra Sanskrit. Roten er ordet Yuj og betyr ordrett Åk eller Forening. Yoga prøver bokstavelig å ta på seg åket, å anstrenge og disiplinere seg, og skape balanse mellom kropp og sinn, kropp og sjel. Yoga er et system for fysisk, mental og åndelig øvelse.

 

Yoga kommer opprinnelig fra India, der det utviklet seg for mange tusen år siden og ble spredt over resten av verden på 1900-tallet – framfor alt fra 1960 og framover.

 

Yoga er ikke religiøst. Gjennom årtusener har yoga feilaktig blitt sammenkoblet med ulike teologiske og filosofiske systemer. Yoga i seg selv er ikke noen religion, og er heller ikke koblet til noen spesifikk religion. Yoga er først og fremst en praktisk, fysisk, mental og åndelig disiplin som anbefaler en personlig praksis som leder til åndelig innsikt. Yoga er helt enkelt et verktøy som gir deg mulighet til å utforske din egen menneskelige natur.

 

Det er helt klart at du definitivt får noen tydelige, målbare effekter, både fysisk og mentalt av din yogatrening. Den opprinnelige hensikten med all form for tradisjonell yogatrening handler om å være bevisst. Det viktigste med yogatreningen er å lære seg å lytte til sitt indre, inn i kropp og sinn. Det handler tildels om å bygge opp en bevissthet om kroppen, dens spenninger og adferdmønster, tildels å nå en dypere åndelig innsikt om virkelighetens sanne natur, og gjøre deg som menneske helt og fullt bevisst, og oppnå ditt fulle potensiale. Yoga er, enkelt sagt, en teknikk for å oppnå fullstendig bevissthet.

 

Yoga er noe som må oppleves for å forstås. Vi kan prate om det i uker, vi kan lese hundre bøker om yoga og ha en masse teoretisk kunnskap om yoga – men yoga må praktiseres for fullt ut å kunne forstås. Yogi Bhajan, mester i Kundaliniyoga har sagt det veldig bra:

 

-Kunnskap blir til virkelig visdom først når du opplever det, med ditt hjerte og hele ditt vesen, først når det blir en del av din personlige opplevelse.

Print