Visjon

earth

Vår visjon er at yoga skal være tilgjengelig overalt, for alle som er interessert: I barnehagen, i skolen, på arbeidsplassene, innenfor idretten, i fengslene, innenfor forsvaret, på sykehus og innen eldreomsorgen. Tanken er at yoga, uten å miste noe av sin kjerne og sin sjel, skal oppleves som enkelt, vanlig og udramatisk.

I fremtiden blir det sannsynligvis like vanlig å utføre en yogisk pustesekvens som det er å ta en hodepinetablett.

Print