NYHET!!!!

NYHET!!!!

Åpent kurs FOR ALLE

MediYoga KIDZ

«Hvis alle 8-åringer i verden lærte seg meditasjon,
ville all vold i verden bli utslettet på én generasjon.”
Dalai Lama

Print