Svensk forskning

A young caring doctorForskning på yoga i Sverige har pågått fra 1998 da MediYoga deltok i den første svenske studien på yoga, en ryggstudie gjennomført av Karolinska institutet. Deretter har et antall studier på Medisinsk Yoga vært gjennomført i Sverige. Stockholms Universitet sammenlignet yoga med kognitiv terapi på en forretningsbank i Stockholm, Postgirot lot sine ansatte gå på yogakurs i arbeidstiden og evaluerte deretter treningen, Astra-Zeneca har fortløpende evaluert Medisinsk Yoga for sykemeldt personale siden 2004.

 

Danderyds sjukhus har siden 2007 fortløpende forsket på Medisinsk yoga for ulike hjerteproblemer som hjerteinfarkt og atrieflimmer, sammen med MediYoga. Siden januar 2010 bruker Danderyds Sjukhus Medisinsk Yoga som en regulær del av rehabiliteringen av sine hjertepasienter.Karolinska Institutet fortsetter å forske på yoga for ryggen. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge forsker på Medisinsk Yoga mot hjertesvikt og Danderyd planlegger nye større studier i 2012.

 

Her følger et sammendrag av den forskning, de undersøkelser og studier som er utført, hovedsaklig på Medisinsk Yoga i Sverige fra 1998. Du laster bare ned hele rapportene, eller sammendragene i de tilfellene der det er det som finnes tilgjengelig, i PDF-format.

 

(May 29, 2001)
Yoga-innenfor-DU-prosjektet-et-sammendrag.pdf  View | Download
Summary: Innenfor rammene av et unikt samarbeid mellom Karolinska Institutet, Alecta og AFA ble det gitt tilbud til et stort antall mennesker som var langtidssykemeldte med utmattingsdepresjon, om å få forskjellige former for terapi for å kunne komme tilbake til arbeidsmarkedet igjen. Hovedsakelig benyttes Kognitiv Terapi som behandlingsform, men også Medicinsk Yoga som terapi via Institutet […]
Categories: Generelt
(May 28, 2001)
Livsstilsprosjektet.pdf  View | Download
Summary: Livsstilsprosjektet er et helhetsorientert utviklingsprosjekt som tar utgangspunkt i menneskets egen iboende evne til å gjenopprette helsen, både fysisk og psykisk. Prosjektet har som utgangspunkt at kropp og sjel er en helhet. Kroppen – pust, bevegelser, uttrykk – har stor plass i utviklingsprosessen, på samme måte som bevisstgjøring om tanker, følelser, verdier og forestillinger som […]
Categories: Psyke/følelser
(May 30, 2000)
Yoga-og-Stress.pdf  View | Download
Summary: Mange studier har vist positive effekter av gruppebehandling ved forsjellige typer psykiske og fysiske helseproblemer. I denne randomiserte studien evalueres effekten av to forskjellige stresshåndteringsmetoder. En kognitiv adferdsterapeutisk metode som kalles Strategisk Resursanvändning (SRA) ble sammenlignet med Kundaliniyoga. 33 deltakere ble rekruttert fra et stort svensk selskap1 og ble fordelt til fire grupper. En gruppe […]
Categories: Stress
(May 30, 1999)
Yoga-i-skolen.pdf  View | Download
Summary: Vi lever i et samfunn der symptomer på “utmattingsdepresjon” (stress og utbrenthet) nå også viser seg hos de aller minste. Barn rundt 10 til 12 år er urolige og nervøse. Barn rundt 7 til 10 år sover dårlig og mister appetitten. Førskolebarn har “vondt i magen”. Vi ser hvordan samfunnsutviklingen tydelig og negativt påvirker barna […]
Categories: Generelt
(March 28, 1999)
SøvnYoga.pdf  View | Download
Summary: I 1998 gjennomførte IMY sammen med Karolinska Institutet – K.I. en undersøkelse for å finne ut om yogaens målbare effekter på mennesker med kroniske ryggproblemer. Et av flere signifikante resultater i denne undersøkelsen var at yogaen hadde en positiv påvirkning på deltakernes søvn. De sov bedre ved hjelp av yoga. I lys av resultatene fra […]
Categories: Generelt
(March 28, 1998)
Ryggprosjektet-på-KI.pdf  View | Download
Summary: Fire av fem svensker får vondt i ryggen en eller annen gang i løpet av livet. Ryggsmerter er den største årsaken til sykemelding og førtidspensjonering i Sverige. Man beregner at dette koster samfunnet mer enn 20 milliarder kroner pr. år (SBU 1991). Den biomedisinske vitenskapen hadde lenge hatt så å si “enerett” på forskning rundt […]
Categories: Ryggen
Print