Svensk forskning

A young caring doctorForskning på yoga i Sverige har pågått fra 1998 da MediYoga deltok i den første svenske studien på yoga, en ryggstudie gjennomført av Karolinska institutet. Deretter har et antall studier på Medisinsk Yoga vært gjennomført i Sverige. Stockholms Universitet sammenlignet yoga med kognitiv terapi på en forretningsbank i Stockholm, Postgirot lot sine ansatte gå på yogakurs i arbeidstiden og evaluerte deretter treningen, Astra-Zeneca har fortløpende evaluert Medisinsk Yoga for sykemeldt personale siden 2004.

 

Danderyds sjukhus har siden 2007 fortløpende forsket på Medisinsk yoga for ulike hjerteproblemer som hjerteinfarkt og atrieflimmer, sammen med MediYoga. Siden januar 2010 bruker Danderyds Sjukhus Medisinsk Yoga som en regulær del av rehabiliteringen av sine hjertepasienter.Karolinska Institutet fortsetter å forske på yoga for ryggen. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge forsker på Medisinsk Yoga mot hjertesvikt og Danderyd planlegger nye større studier i 2012.

 

Her følger et sammendrag av den forskning, de undersøkelser og studier som er utført, hovedsaklig på Medisinsk Yoga i Sverige fra 1998. Du laster bare ned hele rapportene, eller sammendragene i de tilfellene der det er det som finnes tilgjengelig, i PDF-format.

 

(August 7, 2014)
2014-Medicinsk-yoga-mot-stress.pdf  View | Download
Summary: The prevalence of stress-related illness has grown in recent years. Many of these patients seek help in primary health care. Yoga can reduce stress and thus complements pharmacological therapy in medical practice. To our knowledge, no studies have investigated patients’ experiences of yoga treatment in a primary health care setting or, specifically, the experiences of […]
Categories: Stress
(June 4, 2013)
2013-Att-förebygga-funktionsnedsättande-ryggbesvär-K.I..pdf  View | Download
Summary: God, säker och kostnadseffektiv vård är en av grundpelarna i det moderna samhället. Användandet av komplementär – och alternativmedicin (KAM) har stadigt ökat i västvärlden för bland annat behandling av olika smärttillstånd. Flertalet av KAM- terapierna saknar vetenskaplig evidens om dess effektivitet och verkan.Världshälsoorganisationen (WHO) betonar i flera rapporter vikten av att länder tar ett […]
Categories: Ryggen
(June 4, 2012)
2012-Medicinsk-Yoga-mot-stress-på-primärvårdspatienter.pdf  View | Download
Summary: Medisinsk yoga ved stressrelaterte symptomer og sykdommer hos pasienter innen primærhelsetjenesten. Monica Köhn, Ulla Persson-Lundholm, Agneta Anderzén Carlsson, Bryngelsson Ing-Liss, Elisabeth Westerdahl. Nora vårdcentral och Vårdvetenskapligt forskningscenter, Örebro läns landsting. The purpose of this study was to evaluate medical yoga treatment in patients with stress-related symptoms and diagnosis in primary health care. Design: A randomized, […]
Categories: Stress
(March 3, 2010)
Yoga-mot-høyt-blodtrykk.pdf  View | Download
Summary: Høyt blodtrykk er en av den vestlige verdens vanligste sykdommer, og kostnadene for medisinsk behandling av høyt blodtrykk og følgesykdommer øker kontinuerlig. Vi vet at stress påvirker blodtrykket, men det er en faktor som er vanskelig å påvirke. Flere studier har vist at yoga kan ha en blodtrykksenkende effekt og kan senke nivåene av stresshormon […]
Categories: Hjerte
(May 29, 2009)
Hjerte-Medisinsk-Yoga-som-sekundærprevensjon-ved-hjerteinfarkt-abstract.pdf  View | Download
Summary: Yoga har eksistert i cirka 5000 år og har vist seg å ha effekter på både fysisk og psykisk helse. Rehabilitering er spesielt viktig hos pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt, for å redusere risikoen for tilbakefall. Hensikten med studien var å undersøke effekten av medisinsk yoga på risikofaktorer for hjerte/kar-sykdommer, som del av hjerterehabiliteringsprogrammet etter […]
Categories: Hjerte
(May 28, 2009)
Cybergymnasiet-Aspergers-syndrom.pdf  View | Download
Summary: Vi arbeider i en ressursenhet for elever som har behov for spesiell støtte. Mange av våre elever har diagnosen Aspergers syndrom. Evnen til å fokusere og holde på konsentrasjonen er ofte begrenset for de elevene som studerer hos ressursenheten. På grunn av mye motgang på skolen, men også utenfor skolen, har selvtilliten deres ofte fått […]
Categories: Generelt
(May 30, 2006)
Yoga-og-meditasjon-som-stressreduserende-behandling-ved-hypertoni.pdf  View | Download
Summary: Hensikten med studien var å undersøke om yoga og meditasjon har effekt på stressrelaterte sykdommer, her med fokus på hypertoni, som i dag regnes som en av de store folkesykdommene. Studien bygger på litteraturgransking og analyser av vitenskapelige artikler, samt personlige kontakter med yogalærere. I resultatet fremkom det at de pasientene som fikk kontinuerlig veiledning […]
Categories: Stress
(May 29, 2006)
Forskjeller-i-egenvurdert-stress.pdf  View | Download
Summary: Stress, depresjon og angst er faktorer som har en negativ påvirkning på menneskers opplevelse av velvære. Fysisk aktivitet anses generelt som en viktig komponent for å øke menneskers opplevelse av velvære (Hassmén, Koivula & Uutela, 2000). Regelmessig mosjon gjør at mennesker mestrer stress bedre og forebygger og reduserer alle symptomer som er en del av […]
Categories: Stress
(May 30, 2002)
Kroppsbevissthet-i-førskolen.pdf  View | Download
Summary: Vi lever i et samfunn med høyt tempo, der det stilles stadig høyere krav til oss – både til barn og voksne. Det er viktig at vi så tidlig som mulig lærer oss ferdigheter som ruster oss mot stress. Selvtillit er en meget viktig ferdighet her, og for å styrke denne må vi starte med […]
Categories: Generelt
(May 30, 2001)
Yoga-på-Postgirot.pdf  View | Download
Summary: Yoga er en 5000 år gammel treningsmetode som nå brukes så å si overalt i verden som forebyggende og rehabiliterende metode ved forskjellige typer smerter og problemer, både psykiske og fysiske. Yoga er ikke en religion, men den finnes innenfor både buddhismen og hinduismen. Hos mange er hodepine og vondt i nakke og skuldre et […]
Categories: Generelt
Print