MediYoga i det norske helsevesenet

healthcareMediYoga brukes i dag som et kompletterende behandlingsverktøy i et hundretalls helseenheter rundt omkring i Sverige og Norge. Her finner du en liste over de helseenhetene i Norge som du kan kontakte hvis du søker etter eller vil spørre om Mediyoga.

 

Laste ner

 

 

Print