MediYoga Traume

Videregående kurs for MediYogainstruktører og MediYogaterapeuter

4 dager. 2 x 2-dager, lørdag-søndag

Vitenskapelig forskning ved har vist at personer med post-traumatisk stresslidelse (PTSD) og komplekse traumelidelser kan dra nytte av yoga. Blant annet viser en banebrytende studie utført i 2009-2011 at traume sensitiv yoga reduserer symptomer på PTSD i klinisk påviselig grad. Med utgangspunkt i denne kunnskap og forskning vil dette kurset være en fordypning i MediYoga.

 

Du vil lære:
Hva er traumer
Nyere traumeteori og nevrofysiologi
Hvordan jobbe med traumatiserte mennesker
Hvordan gjøre dine yogaklasser mer traumesensitiv
Viktige “do and don´t”
Øvelser på stol, matte og stående
Få mulighet til å øve på å undervise traumesensitivt

 

Mål med kurset At du skal forstå hva traumer er i et medisinsk og yogisk perspektiv, samt å forstå hvordan du kan gjøre din undervisning mer traumesensitiv.

Omfang Kurset går over fire dager, 2 + 2. 30 timer er skjemaplanlagt leksjonstid.

Opplegg (med forbehold om endringer)
Dag 1
Yogaprogram
Hva er traumer?
Nyere traumeteori og nevrofysiologi

Dag 2
Yogaprogram
Forskning på traumer og yoga
Hvordan jobbe med mennesker med traumer

Dag 3
Yogaprogram
Hvordan jobbe mer traumesensitivt i din yogaundervisning
Å jobbe en- til -en
Viktige “do and don`t”

Dag 4
Yogaprogram
Oppsummering teori og forskning
Gruppearbeid
Undervisning

Hvem kan søke? Du må være diplomert MediYoga Instruktør. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset er ment i opplæringsøyemed og kan ikke ses på som behandling for traumeutsatte. Å snakke om traumer, også i en profesjonell kontekst, kan være triggende.

Materialet som inngår i utdannelsen er:
Håndbok Mediyoga Trauma,
4 innleste yogaprogram
Filminnspillinger på hver kursdag som legges ut på nett
Diplom (krever godkjent oppmøte)

Diplomtildeling; Etter gjennomført kurs mottar man et kursbevis fra MediYoga International.

Dokumentasjon leveres digitalt i et program du får tilgang til. Både for å få kursbevis og diplom må du ha fullt oppmøte på alle de fire dagene. Det innebærer blant annet å komme tidsnok og være til stede til dagen er slutt. Det er ingen skriftlig eksamen på dette kurset.

Pris 5 550 NOK
2 000 kroner betales som påmeldingsavgift, resterende 3 550 betales senest fire uker før første kursdag.

Lærer: Veetamo Kari Lyngmo

Print