Internasjonal MediYogaterapeut og lærer

3 terminer, 830 timer

sat-kriya_kvadratEt kurs over 3-terminer som er en påbygging av instruktørkurset. Dette er et kurs for diplomert Internasjonal MediYogainstruktører som vil gå videre, fordype seg og bli yrkesmessig dyktig i yoga som terapeutisk verktøy og filosofisk system.

 

Hva er en MediYogaterapeut og-lærer?
Målsetting
Omfang
Utdannelsens opplegg
Hvem kan søke?
Diplomtildeling
Materiale
Pris
Leveringsgaranti / Ved sykdom
Forsikringer
Betalingsvilkår
Hvordan søker du?

Hva er en MediYogaterapeut og-lærer?

En Internasjonal MediYogaterapeut og-lærer kan arrangere klasser som yogalærer, arrangere terapeutiske blandede rehabklasser samt gjennomføre enkeltstående, individuelle sesjoner med yoga som verktøy.

Etter denne utdannelsen skal deltakerne også kunne:

• Pustens betydning og forskjellige yogiske pusteteknikker.
• Mange forskjellige yogaøvelser som verktøy for gjenoppretting av helse.
• Forstå mennesket som energivesen via bl.a. chakrasystemet
• Kunne diagnostisere den virkelige årsaken til ubalansen, ut fra et energiperspektiv, som fører til fysiske, mentale og emosjonelle helseproblemer.
• Forstå både praktisk og teoretisk hvordan MediYoga, og i tillegg visse grunnleggende aspekter av ayurveda, kan samvirke, komplettere og forsterke hverandre for å skape helse.
• Praktisk kunnskap om hvordan en yogisk terapeut arbeider, etisk og pedagogisk.
• Grunnleggende markedsføring; å nå ut med virksomheten, ansvarsforsikringer og annen praktisk informasjon.

Målsetting

Målsettingen med “Internasjonal MediYogaterapeut og-lærer” er at du skal kunne arbeide terapeutisk med yoga som verktøy og kunne instruere både åpne klasser og rehabiliteringsgrupper, samt kunne gi individuelle veiledninger som yogaterapeut.

Utdannelsen har også som formål å formidle en dyptgående egen opplevelse av yoga og meditasjon, og det de mange tusen år gamle teknikkene kan gi ved en intensiv og regelmessig personlig utøvelse, som for eksempel helse, balanse og bevissthet.

Omfang

Utdannelsen går over tre terminer og omfatter 30 hele dager fordelt på to dager, fem perioder pr. termin. Totalt cirka 830 timer, hvorav 210 timer er skjemaplanlagt leksjonstid og 620 timer er fordelt på teoretiske hjemmestudier, praktisk egentrening og eget arbeid med klienter, elever og grupper. Utdannelsen omfatter teori, trening og praktisk arbeid. Mellom samlingene arbeider deltakeren selvstendig med egne terapeutiske samtaler med klienter og underviser klasser.

Utdannelsens opplegg

Les mer

Hvem kan søke?

Du kan søke på utdannelsen “MediYogaterapeut og-lærer” bare hvis du har diplom som “MediYoga Instruktør”.

Mer om utdannelsen “MediYoga Instruktør”.

Diplomtildeling

Etter å ha blitt godkjent, mottar du et diplom og MediYogas terapeutnål. For å bli godkjent kreves det at:

  • Du er diplomert MediYoga Instruktør
  • Fullt oppmøte på alle lærerledede samlinger
  • Godkjent på praktiske og teoretiske prøver
  • Du har instruert egne rehabgrupper
  • Du har hatt MINST 25 enkeltsesjoner utenfor leksjonstiden, som skal dokumenteres for læreren
  • Skal ha underskrevet de etiske reglene som gjelder for yogaterapeuter

Materiale

Materialet som inngår i utdannelsen er:

  • Kompendier, yogaprogrammer osv. som sendes via e-post og leveres ut i kompendieform på undervisningsdagene.
  • Innspillinger på hver kursdag som legges ut på nett.
  • Diplom (krever at du blir godkjent)
  • Yogaterapeutnål (krever at du blir godkjent)

Pris

15 900 NOK pr. termin inkl. moms. Kursavgiften betales på forskudd, senest fire uker før første samling. Mye av kursmaterialet sendes til deg elektronisk via en database som du får tilgang til.

Leveringsgaranti / Ved sykdom

MediYoga Norge har tilgang til flere MediYoga-lærere, og dersom en oppsatt lærer ikke kan møte pga. sykdom eller uhell, vil kurset likevel bli gjennomført uten avbrudd.

Forsikringer

MediYoga Norge lærere og opplæringspersonell har nødvendige ansvarsforsikringer.

Betalingsvilkår

Innen to uker etter at du har fått beskjed om opptak, sender vi en faktura på 2000 NOK i posten til deg. Det er påmeldingsavgiften som sikrer plassen din.

Resterende 13 900 NOK kommer også på faktura til deg og skal være betalt senest fire uker før kursstart.

Påmeldingsavgiften tilbakebetales ikke dersom du hopper av fra utdannelsen senere enn to uker før kursstart. Før dette tidspunktet tilbakebetales påmeldingsavgiften minus en administrasjonsavgift på 500 NOK.

Hvis du avbryter utdannelsen under en pågående termin, tilbakebetales gjenstående del av innbetalt kursavgift kun mot fremvisning av legeerklæring som viser gyldig forfall.

Hvordan søker du?

For å søke på utdannelsen, klikk her

Print