MediYoga Psykisk helse

Videregående kurs for MediYogainstruktrer og MediYogaterapeuter.

3-dager, fredag-søndag

Yoga og meditasjon brukes i dag flere steder som en del av behandlingstilbudet innenfor psykisk helse. Med utgangspunkt i kunnskap og forskning på området vil dette kurset være en fordypning i MediYoga.

Mål med kurset At du skal ha kunnskap om psykisk helse i medisinsk og yogisk perspektiv, samt å forstå hvordan du kan undervise mennesker med psykiske utfordringer på best mulig måte.

 

Du vil lære:
Psykisk helse og uhelse
MediYoga som kroppsorientert psykoterapi
MediYoga som supplerende intervensjon ved psykisk helse
Nyeste forskning innen yoga og meditasjon for psykisk helse
Diagnostikk med fokus på best vs kontraindisert praksis

Kurset går over 3 dager.

Opplegg (med forbehold for endringer)
Dag 1
Yogaprogram
Psykisk helse og uhelse
Nyeste forskning innen yoga og meditasjon for psykisk helse
MediYoga som kroppsorientert psykoterapi
MediYoga som supplerende intervensjon ved psykisk helse

Dag 2
Yogaprogram
Diagnostikk med fokus på best vs kontraindisert praksis
Viktige “do and don`t”

Dag 3
Yogaprogram
Oppsummering teori og forskning
Gruppearbeid
Undervisning

Hvem kan søke: Du må være diplomert MediYoga Instruktør.

Vi gjør oppmerksom på at dette kurset er ment i opplæringsøyemed og kan ikke ses på som behandling for psykiske lidelser.
Å snakke om psykiske lidelser, også i en profesjonell kontekst, kan for noen være triggende.

Materialet som inngår i utdannelsen er:
Håndbok MediYoga Psykisk helse,
3 nye yogaprogram
Filminnspillinger på hver kursdag som legges ut på nett o diplom (krever godkjent oppmøte)

Diplomtildeling:
Etter gjennomført kurs mottar du et kursbevis fra MediYoga International.

Dokumentasjon leveres digitalt i et program du får tilgang til. Både for å få kursbevis og diplom må du ha fullt oppmøte på alle tre dager. Det innebærer blant annet å komme tidsnok og være til stede til dagen er slutt. Det er ingen skriftlig eksamen på dette kurset.

Pris 4150 NOK
2000 kroner betales som påmeldingsavgift, resterende 1150 betales senest fire uker før første kursdag.

Lærer: Veetamo Kari Lyngmo

 

 

Print