MediYoga Instruktør Trinn 2

Nu gjør vi om utdanningen.

Informasjon om den nye utdanningen kommer til høsten.

Kursstart vårterminen 2018.

Print