Trinn 2 MediYogaInstruktør

Videregående kurs for diplomerte MediYogainstruktører.

Minst 6 dager, 120 timer.

 

Utdanning til MediYogainstruktør Trinn 2 er minst seks (6) dager med valgfrie MediYogakurs, som inngår i Trinn 2-tilbudet.

Alle kursene gir en dypere opplevelse og forståelse av MediYoga slik at du kan bli en mer erfaren instruktør.

Fra erfaring og forskning vet vi at MediYoga er en fin teknikk for selverkjennelse og selvhjelp. Jo mer du kan som instruktør, jo mer visdom har du å dele videre.

Utdanningsprogrammet har som fokus at du skal stå stødig i hva MediYoga er, hvordan og hvorfor det fungerer, samt få inspirasjon til å utvikle deg selv som MediYogainstruktør.

 

Opplegg

Seks (6) hele valgfrie utdanningsdager.

Du velger hvilken eller hvilke utdanninger du vil gå av de som inngår i Trinn 2-tilbudet. Du kan velge hele MediYoga Stress & Utbrenthet, 7 dager totalt, eller 2 dager MediYoga Kreft + 2 dager MediYoga Avspenning + 2 dager MediYoga Gravid = 6 dager totalt. De seks (6) dagene må være gjennomført innen 12 måneder fra dag 1 til dag 6 for å kvalifisere for Trinn 2-diplomering.

 

Utdanninger som inngår i Trinn 2 er:

MediYoga Avspenning

MediYoga Gravid

MediYoga Kidz

MediYoga Kreft

MediYoga Psykisk helse

MediYoga Stress & Utbrenthet

MediYoga Søvn

MediYoga Traume

Retreat MediYoga Chakra

Retreat MediYoga Stress & Utbrenthet

Retreat MediYoga Inner Art of Love

 

Hvem kan søke? Alle diplomerte MediYogainstruktører.

 

Materialet som inngår i kurset er det materialet som inngår i de utdanninger du velger.

 

Internasjonal MediYogadiplomering Trinn 2

For å bli diplomert til MediYogainstruktør Trinn 2, kreves det:

  1. At du har gjennomført og blitt diplomert i minst seks (6) dager av videregående MediYogakurs.
  2. At du holder minst 25 egne yogaklasser med programmer fra de videregående kursene du valgte for Trinn 2 og dokumenterer hvor, når, hvilket yogaprogram og hvor mange deltakere. Klassene må gjennomføres innen de 12 månedene som Trinn 2 utdanningen pågår.
  3. At du har gjort ett og samme yogaprogram i minst 40 dager, og kan redegjøre for det med egne erfaringer og virkninger. Yogaprogrammet skal være et yogaprogram som inngår i en av de Trinn 2-kursene du har valgt.

 

240 timer MediYoga
Når de ovennevnte tre punkter er gjennomført og redegjort for, i henhold til instruksjonene du får på første videregående utdanning, blir du diplomert av MediYoga International: Internasjonal MediYoga Instruktør Trinn 2, 240 timer MediYoga utdanning. (120 timer Trinn 1 + 120 timer Trinn 2).

 

Print