MediYoga Avspenning

Videregåendekurs for diplomert MediYogainstruktører og MediYogaterapeuter.

2-dager, lørdag-søndag
Trondheim

Dette er et videregående kurs for deg som ønsker å erfare og vite mer om avspenningens positive virkninger, både fra et medisinsk og et yogisk perspektiv.

Mål med kurset er at du skal få en opplevelse av hvor viktig avspenningen er, både som en del av et helt yogaprogram og som en enkeltstående praksis. Hele kroppen, både det fysiske og mentale får hvile og kan restitueres. Avspenning hjelper deg også til å få kontakt med dypere lag av din bevissthet.

Kurset går over to hele dager. 3 uker før kursstart vil du få tilsendt en lydfil med en dybdeavspenning på ca. 25 min. som bør praktiseres daglig frem til kurset starter. Den praktiske opplevelsen av avspenning er viktig for å kunne forstå avspenningens natur.

 

Opplegg
Dag 1
Yogaprogram inkl. en kort innledende avspenning, samt en litt lengre avspenning før meditasjonen.
Hva er en avspent tilstand?
Avspenningens fysiologi
Liggestilling – Savasana
Hvordan gjøre avspenning?
Kroppsbevissthet

Dag 2
Yogaprogram inkl. en kort innledende avspenning, samt en litt lengre avspenning før meditasjonen
Sammenheng mellom de fysiske og mentale delene i yoga
Er avspenning og meditasjon to forskjellige ting?
Hva er dybdeavspenning?
Innledende avspenning og kroppsgjennomgang
Visualisering

Hvem kan søke?Alle MediYogainstruktører- og terapeuter.

Det materiale som inngår i kurset er:
Håndbok MediYoga Avspenning med yogaprogram, meditasjon og tekster til alle avspenninger som praktiseres på kurset.
Lydfiler med yogaprogram og meditasjoner.
Innspilte filmer av kursdagene som legges ut på nettsiden.
Diplom (krever godkjent tilstedeværelse).

Diplomering
Etter gjennomført kurs tildeles et diplom fra MediYoga International. For å bli diplomert må deltakerne ha vært fullt tilstede på begge kursdagene, samt praktisert tilsendte dybdeavspenning før kurset. Det innebærer blant annet å komme tidsnok og bli til kursdagene er ferdig. Det er ingen skriftlig eksamen på dette kurset.

Pris:Kr. 2.950,-Kursavgiften betales på forskudd, senest 4 uker før kursstart. Faktura sendes ut via e-post.

Print