Internasjonal MediYogainstruktør

 

FramåtböjInternasjonal MediYogainstruktør, 120 timer

 

Et kurs over 1-termin for deg som har grunnleggende medisinsk kompetanse i fysiologi og anatomi og som vil lære deg å formidle enkle, velprøvde, yogiske verktøy til dine pasienter/klienter.

Hva er en MediYoga Instruktør?
Målsetting
Omfang
Hvem kan søke?
Diplomtildeling
Materiale
Pris
Leveringsgaranti
Hvordan søker du?

Hva er en Internasjonal MediYoga Instruktør?

En MediYoga Instruktør har medisinsk grunnkompetanse og kan grunnlaget i MediYoga for å instruere og lære fra seg. Instruktøren har tilgang til tre forskjellige verktøykasser som inneholder forskjellige puste- og yogaøvelser samt meditasjoner. Samtlige er godt utprøvd innen svensk helsevesen. Instruktørene kan være sykepleiere, leger eller fysioterapeuter som instruerer enkle verktøy til sine pasienter. En instruktør kan også være en person som satser helt og fullt på Mediyoga og kanskje retter seg inn mot et spesielt område; barn, diabetes eller rehabilitering.

Mange instruktører vil fordype seg og vite mer om MediYoga, og de fortsetter med å utdanne seg til «MediYogaterapeut og-lærer».

Les hva tidligere deltakere har sagt om utdanningen

Målsetting

Målsettingen med utdannelsen «MediYoga Instruktør» er å kunne formidle enkle, utprøvde yogiske verktøy for egenbehandling til pasienter og klienter, slik at de i sin tur kan påvirke situasjonen sin og starte på en forandring mot økt helse og velvære.

Teknikkene som inngår i utdannelsen har blitt testet i mange studier, i samarbeid med det svenske helsevesenet siden 1997.

Omfang

Utdannelsen går over én termin og omfatter seks hele dager fordelt på seks ganger med 2-4 ukers mellomrom. Mellom de lærerledede hele dagene får deltakerne praktiske hjemmeoppgaver.

Den praktiske opplevelsen er like viktig som den teoretiske, hvilket medfører at utdannelsen kun tilbys som terminkurs.

35 timer er planlagt leksjonstid og 80 timer er teoretiske hjemmestudier, egentrening og eget arbeid med å trene som instruktør. Opplæringen omfatter mye praktisk arbeid og bygger på at man selv trener yoga daglig, samt arbeider selvstendig med å instruere, f.eks. egne klienter, pasienter, venner og kolleger.

Hvem kan søke?

Dette kurset retter seg mot helsepersonell og andre personer med grunnleggende kunnskaper i anatomi og fysiologi. Du må ha kunnskaper tilsvarende 100 timer medisin; anatomi og fysiologi. Du som er godkjent psykolog eller godkjent psykoterapeut er også kvalifisert til å delta.

Her finner du link til medisinske studier som har minst 10o studietimer og som anbefales av tidligere deltakere.

 

Universitetet i Oslo
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HMED1101/

Tunsberg Medisinske Skole
Vi kan anbefale at de tar første semester av grunnmedisin, forkurs i anatomi og fysiologi holder IKKE.
http://www.tunmed.no/pages/studie.asp?id=139

NKI nettstudier
http://www.nki.no/hva-tilbyr-vi/anatomi-og-fysiologi-medisinsk-grunnstudium

Universal Class, engelsk
http://www.universalclass.com/i/course/anatomy-and-physiology.htm

Du kan komplettere din medisinkompetanse parallelt med instruktørkurset og blir da diplomert instruktør når du er ferdig med begge kursene.

Diplomtildeling

Etter gjennomført utdannelse mottar man et diplom fra MediYoga International. For å få diplom må deltakeren ha fullt oppmøte på all planlagt studietid samt ha gjennomført og meldt tilbake på sine hjemmeoppgaver.

Det innebærer å møte opp i tide, være til stede til dagen er slutt og være til stede på lærerledede hele dager. Det er en skriftlig rapport i denne utdannelsen.

Materiale

Materialet som inngår i utdannelsen er:

  • Kompendier, yogaprogrammer osv. som leveres ut på de hele dagene.
  • Streaming/CDer med yogaprogrammer og meditasjoner.
  • Innspillinger på hver kursdag som legges ut på nett.
  • En eksklusiv yogamatte.
  • Eksklusiv yogapute og yogaveske
  • Diplom (krever godkjent oppmøte)
  • Instruktørnål (krever godkjent oppmøte)

Kursmaterialet sendes til deg elektronisk via en database som du får tilgang til. Yogamatten får du første gang du møter opp.

Pris

13 850 NOK. Kursavgiften betales på forskudd, senest fire uker før første samling.

Innen to uker etter at du har fått beskjed om opptak, sender vi en faktura på 2000 NOK i posten til deg. Det er påmeldingsavgiften som sikrer plassen din. Resterende 11 850 NOK kommer også på faktura til deg og skal være betalt senest fire uker før kursstart.

Påmeldingsavgiften tilbakebetales ikke hvis man trekker seg mindre enn to uker før kursstart. Før dette tidspunktet tilbakebetales påmeldingsavgiften minus en administrasjonsavgift på 500 NOK.

Hvis utdannelsen avbrytes under en pågående termin, tilbakebetales gjenstående del av innbetalt kursavgift kun mot fremvisning av legeerklæring som viser gyldig forfall.

Hvordan søker du?

For å søke på utdannelsen, klikk her

 

Print