Studie om forebygging av ryggproblemer

spineStudie om forebygging av funksjonsnedsettende ryggproblemer, Karolinska Institutet, Stockholm.

 

God, sikker og kostnadseffektiv behandling er en av grunnpilarene i det moderne samfunnet.

 

Bruken av komplementær – og alternativ medisin (KAM) har vært stadig økende i den vestlige verden for blant annet behandling av forskjellige smertetilstander. De fleste KAM-terapiene mangler vitenskapelig evidens for sin effektivitet og virkning. Verdens helseorganisasjon (WHO) betoner i flere rapporter viktigheten av at landene tar et større ansvar for å forbedre sikkerheten når det gjelder KAM-terapi.

 

Den foreliggende studien hadde til formål å undersøke effekten av tre forskjellige typer innsats ved ryggproblemer. Medicinsk Yoga sammenlignes i studien med to evidensbaserte typer innsats for ryggproblemer; funksjonell trening i treningsanlegg og kun evidensbaserte råd fra ryggspesialist.

 

Se hele den svenske rapporten som PDF

 

Print